Terug naar overzicht
Definitief Klimaatakkoord gepresenteerd Definitief Klimaatakkoord gepresenteerd

Blijf op de hoogte

Definitief Klimaatakkoord gepresenteerd

Het Kabinet heeft op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49 procent kan terugdringen.

Voor de mobiliteit is vooral de uitwerking van de afspraak uit het regeerakkoord over 100% nulemissie nieuwverkopen van auto’s vanaf 2030 belangrijk. In de komende jaren moet er daarom gekeken worden naar het voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar maken van een elektrische auto. Daarbij zal er naar verwachting steeds minder fiscale stimulering per auto nodig zijn.

Omdat elektrische auto’s zorgen voor vermindering van de accijnsinkomsten, moet er bovendien gekeken worden hoe een goed systeem van autobelastingen er op lange termijn uit kan zien. Er worden daarom diverse varianten van ‘betalen naar gebruik’ onderzocht.

Opvallende aspecten in het onderdeel Mobiliteit van het Klimaatakkoord zijn:

  • Vrijstelling van BPM voor nulemissieauto’s tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt de BPM op deze auto’s dan een vast bedrag van 360 euro.
  • Vrijstelling van (het rijksgedeelte van) de motorrijtuigenbelasting voor nulemissieauto’s tot en met 2024, gevolgd door 25% van het normale tarief in 2025 en 100% vanaf 2026.
  • Een aanschafsubsidie voor particuliere rijders van een emissieloze auto waarvan de bedragen nog concreet ingevuld moeten worden.
  • Een bijtelling voor privégebruik van een nulemmissieauto van 8% in 2020, 12% in 2021, 16% in 2022-2024, 17% in 2025 en dan doorstijgend naar het reguliere percentage van 22% in 2026. De bijtellingspercentages worden jaarlijks gemonitord en zonodig aangepast.
  • De huidige aftopping van het verlaagde bijtellingstarief op een catalogusprijs van € 50.000 wordt per 2020 op € 45.000 gesteld en vanaf 2021 op € 40.000.
  • Uitstel van invoering van een aftopping van het bijtellingsvoordeel tot een catalogusprijs van € 50.000 voor waterstof- en zonnecelauto’s tot na 2024.
  • Dekking van de stimuleringsmaatregelen door verhoging van de brandstofaccijns op diesel met 1 cent per 2021 en 1 cent per 2023. Ook zal de korting op de MRB voor bestelauto’s geleidelijk worden verminderd. Het gaat dan om een stijging van 2 euro per maand per bestelauto, vanaf 2021 tot en met 2024.

De komende maanden vindt overleg met de branche en met belangenorganisaties plaats, waarna later dit jaar behandeling van de wetsvoorstellen plaatsvindt in de Tweede en Eerste Kamer. Wij houden u op de hoogte.

Vorig bericht Volgend bericht

Laatste nieuws

Nog even geduld voor de SEBA...

Nog even geduld voor de SEBA...

Lees meer
Auto & Verkiezingen

Auto & Verkiezingen

Lees meer
Auto & Prinsjesdag

Auto & Prinsjesdag

Lees meer
Privéauto gratis opladen bij de zaak? Vergeet de belasting niet!

Privéauto gratis opladen bij de zaak? Vergeet de belasting niet!

Lees meer
Vakantie-auto? Kijk uit!

Vakantie-auto? Kijk uit!

Lees meer

Ik heb een vraag. Bel of mail mij terug.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »
Een ogenblik geduld…
linkedin mail mobile twitter xls