Elektrische auto - Auto en Fiscus dossier

Dossier Elektrische auto

Elektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod aan elektrische en plug-in hybride auto’s neemt toe, de actieradius wordt groter en het netwerk aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om te kijken naar de huidige stand van fiscale regelingen voor de elektrische auto.

Bijtelling

Allereerst de bijtelling. Bij een volledig elektrische auto wordt bij een Datum Eerste Toelating in 2022 op het standaardbijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde een korting verleend van 6 procentpunten met een maximum van € 2.100. Dat betekent concreet dat het bijtellingspercentage dan 16% is over de eerste € 35.000 van de catalogusprijs. Is de catalogusprijs hoger dan € 35.000, dan geldt over het meerdere een bijtelling van 22%.
De maximering van de korting geldt niet voor waterstofauto’s en onder voorwaarden voor zonnecelauto’s. Voor die auto’s geldt het 16% bijtellingstarief dus over de gehele catalogusprijs.

Investeringsaftrek

Voor de investering in een elektrische auto geldt daarnaast de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA is een extra aftrekpost die je van de winst mag aftrekken. Hiervoor moet de investering op de zogenaamde milieulijst staan die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd. Er geldt een maximale subsidie per ondernemer, bovendien is er jaarlijks een maximum budget vrijgemaakt voor deze regeling.

De elektrische personenauto komt in 2022 niet meer in aanmerking voor MIA.

Auto’s met elektrische aandrijving die voorzien zijn van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 1 kilowattpiek krijgen in 2022 36% MIA. Deze auto komt voor ten hoogste € 100.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Voor de waterstofpersonenauto geldt in 2022 een MIA van 45% over maximaal € 100.000. Op deze auto geldt voor 75% van de investering (tot maximaal € 100.000) ook de VAMIL-afschrijving. De VAMIL-regeling houdt in dat je over dit bedrag willekeurig mag afschrijven.

MIA is er in 2022 ook voor de volledig elektrische bestelauto uit de N1- of N2-categorie. De MIA is dan 45% over het investeringsbedrag minus € 11.000 op een gewone bestelauto en maar liefst 45% over maximaal € 125.000 als het een waterstofbestelauto betreft. Op een plug-in-hybridebakwagenchassis, trekker of bus geldt naast 36% MIA op een volledig elektrisch voertuig ook de VAMIL-regeling voor 75% van de investering.

Elektrisch aangedreven taxi’s waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of een taxi met 9 zitplaatsen, krijgen in 2022 27% MIA over maximaal € 40.000. Is de taxi voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), dan geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000 (45% over maximaal € 125.000 in geval van waterstof, waarbij dan ook over 75% van maximaal € 125,000 VAMIL mogelijk is).

Wil je in aanmerking komen voor de MIA, dan moet je de investering binnen drie maanden bij het e-loket van RVO aangemeld. Het moet bovendien gaan om een nieuw/ongebruikt bedrijfsmiddel, al zijn er onder voorwaarden uitzonderingen voor demo’s.
Let bij het reserveren van een elektrische auto goed op de exacte inhoud van de overeenkomst. Als de reservering feitelijk het aangaan van de investeringsverplichting is, begint de drie maanden aanmeldingstermijn al bij het tekenen van de reservering.

Op elektrische bestelauto’s of taxi’s is overigens naast de MIA ook de reguliere KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing in geval van koop of financial lease.

SEBA

De SEBA (subsidie emissieloze bedrijfsauto’s) is een regeling waarbij je 10% (voor het MKB 12%) netto subsidie kunt aanvragen bij aanschaf van een elektrische bestelauto. Het maximale bedrag dat je ontvangt is € 5.000. De bestelauto moet nieuw zijn en bovendien moet je de subsidie aanvragen voordat de koop definitief is. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/seba.

SEPP

Als particulier kun je SEPP (subsidie emissieloze personenauto’s particulieren) aanvragen bij aanschaf of lease van een elektrische auto. Het moet dan gaan om een personenauto waarvan de nieuwprijs tussen de € 12.000 en € 45.000 ligt. Voor een nieuwe auto is de subsidie € 3.350, voor een gebruikte auto is de subsidie € 2.000. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/sepp. Op deze website kun je ook zien of er nog budget beschikbaar is voor deze subsidie.

BPM

Voor elektrische auto’s hoef je geen BPM te betalen omdat voor deze auto’s een nihiltarief geldt. Je kunt de elektrische auto dus zonder deze aanschafbelasting inzetten. Dit werkt indirect ook door in de bijtelling. Je berekent de bijtelling namelijk over de catalogusprijs inclusief BTW en BPM.

Motorrijtuigenbelasting

In 2022 betaal je geen motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting/houderschapsbelasting) voor een elektrische auto. Voor een plug-in hybride auto (t/m 50 gram/km) geldt een halftarief. Op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II houd je deze voordeeltarieven tot en met 2024.

En verder…

Voor de omzetbelasting (BTW) geldt geen specifieke regeling meer voor elektrische auto’s. Bij privégebruik is de gewone hoofdregel van toepassing die er in de praktijk op neerkomt dat alle BTW aftrekbaar is en dat jaarlijks een heffing over privégebruik wordt toegepast. Die heffing kan plaatsvinden op basis van werkelijke kilometerverhoudingen (privékilometrage vs. totaal kilometrage) of op basis van een forfait ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs.

Accijnzen zijn bij elektrische auto’s niet aan de orde. In plaats daarvan wordt een energiebelasting geheven per kWh.

Naast al deze fiscale faciliteiten zijn er soms ook subsidies mogelijk. Informeer bij de gemeente of provincie naar de regelingen of kijk op Nederland Elektrisch.

(stand van fiscale wet- en regelgeving per 1 januari 2022)

Dossier

linkedin mail mobile twitter xls