Elektrische auto - Auto en Fiscus dossier

Dossier Elektrische auto

Elektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod aan elektrische en plug-in hybride auto’s neemt toe, de actieradius wordt groter en het netwerk aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om te kijken naar de huidige stand van fiscale regelingen voor de elektrische auto.

Bijtelling

Allereerst de bijtelling. Bij een volledig elektrische auto wordt bij een Datum Eerste Toelating in 2019 op het standaardbijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde een korting verleend van 18 procentpunten met een maximum van € 9.000. Dat betekent concreet dat het bijtellingspercentage dan 4% is over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs. Zou de catalogusprijs meer zijn dan € 50.000, dan geldt over het meerdere een bijtelling van 22%.
De maximering van de korting geldt niet voor waterstofauto’s. Voor die auto’s geldt het 4% bijtellingstarief over de gehele catalogusprijs.

Investeringsaftrek

Voor de investering in een elektrische auto geldt daarnaast de milieu-investeringsaftrek (MIA). De gewone investeringsaftrek, voluit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheten, geldt bij auto’s alleen nog voor taxi’s en bestelauto’s.

De MIA is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken en is van toepassing indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door RVO (voorheen Agentschap NL) wordt gepubliceerd. Volledig elektrisch aangedreven voertuigen zijn onder de code 3110 opgenomen in de Milieulijst 2019. De investering in een elektrische personenauto komt tot een investeringsbedrag van € 40.000 in aanmerking voor 27% MIA. De investering in een elektrische bestelauto in de N1-categorie komt in aanmerking voor 36% MIA tot een investering van maximaal € 75.000 per bestelauto. Voor N2- en N3-bestelauto’s geldt dat maximum niet.
36% MIA is er in 2019 ook voor de waterstofpersonenauto, onder code 3109. Deze geldt tot maximaal € 50.000.

Zogenoemde plugin-hybride personenauto’s staan niet meer op de Milieulijst.

Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden bij het e-loket van RVO worden aangemeld. Het moet bovendien gaan om een nieuw/ongebruikt bedrijfsmiddel, al zijn er onder voorwaarden uitzonderingen voor demo’s.

Versnelde afschrijving op basis van de VAMIL-regeling is in 2019 mogelijk voor nieuwe investeringen in waterstofpersonenauto’s en elektrische bestelauto’s.

Oplaadpunten, aardgasvulpunten en waterstofafleverstations staan eveneens op de milieulijst, mits ze op eigen terrein staan en voor de eigen voertuigen bestemd zijn.

Let bij het reserveren van een elektrische of plug-in hybride auto goed op de exacte inhoud van de overeenkomst. Als de reservering feitelijk het aangaan van de investeringsverplichtingen is, begint de 3 maanden aanmeldingstermijn reeds bij het tekenen van de reservering.

Op elektrische bestelauto’s is overigens naast de MIA ook de reguliere KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing.

BPM

Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s een nihiltarief BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.

Motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt in 2019 eveneens een nihiltarief voor de volledig elektrische auto. Voor de plug-in hybride auto (t/m 50 gram/km) geldt een halftarief. Op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II blijft dat halftarief behouden t/m 2020.

En verder…

Voor de omzetbelasting (BTW) geldt vanaf 1 juli 2011 geen specifieke regeling meer voor elektrische auto’s. Bij privégebruik is de gewone hoofdregel van toepassing die er in de praktijk op neerkomt dat alle BTW aftrekbaar is en dat jaarlijks een heffing over privégebruik wordt toegepast. Die heffing kan plaatsvinden op basis van werkelijke kilometerverhoudingen (privékilometrage vs. totaal kilometrage) of op basis van een forfait ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs.

Accijnzen zijn bij elektrische auto’s niet aan de orde. In plaats daarvan wordt een energiebelasting geheven per kWh.

Naast al deze fiscale faciliteiten zijn ook lagere overheden soms bereid bij te dragen in de kosten. Informeer bij uw gemeente of provincie naar de regelingen of kijk op Nederland Elektrisch.

(stand van fiscale wet- en regelgeving per 18 juni 2019)

Dossier

Contact

Postadres en
administratie
AMD automotive fiscalisten B.V.
Postbus 60
8080 AB Elburg
Bezoekadres
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
info@autoenfiscus.nl
0525 - 65 45 90
linkedin mail mobile twitter xls