Elektrische auto - Auto en Fiscus dossier

Dossier Elektrische auto

Elektrische auto’s staan flink in de belangstelling. Het aanbod aan elektrische en plug-in hybride auto’s neemt toe, de actieradius wordt groter en het netwerk aan oplaadpunten breidt zich uit. Tijd om te kijken naar de huidige stand van fiscale regelingen voor de elektrische auto.

Bijtelling

Allereerst de bijtelling. Bij een volledig elektrische auto wordt bij een Datum Eerste Toelating in 2020 op het standaardbijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde een korting verleend van 14 procentpunten met een maximum van € 6.300. Dat betekent concreet dat het bijtellingspercentage dan 8% is over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Zou de catalogusprijs meer zijn dan € 45.000, dan geldt over het meerdere een bijtelling van 22%.
De maximering van de korting geldt niet voor waterstofauto’s. Voor die auto’s geldt het 8% bijtellingstarief over de gehele catalogusprijs.

Investeringsaftrek

Voor de investering in een elektrische auto geldt daarnaast de milieu-investeringsaftrek (MIA). De gewone investeringsaftrek, voluit kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geheten, geldt bij auto’s alleen nog voor taxi’s en bestelauto’s.

De MIA is een extra aftrekpost die van de winst mag worden afgetrokken en is van toepassing indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd. Volledig elektrisch aangedreven voertuigen zijn onder de code E3110 opgenomen in de Milieulijst 2020. De investering in een elektrische personenauto komt tot een investeringsbedrag van € 40.000 in aanmerking voor 13,5% MIA.

Auto’s met elektrische aandrijving die voorzien zijn van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 1 kilowattpiek krijgen in 2020 36% MIA. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Ook voor de waterstofpersonenauto geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000. Op deze auto geldt voor 75% van de investering ook de VAMIL-afschrijving.

MIA is er ook voor de volledig elektrische bestelauto uit de N1- of N2-categorie. De MIA is dan 36% over maximaal € 75.000 c.q. maximaal € 125.000 als het een waterstofbestelauto betreft. Willekeurige afschrijving op deze bestelauto’s is – in tegenstelling tot de Milieulijst 2019 – niet meer mogelijk. Op een bakwagenchassis of trekker die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3 geldt naast 36% MIA op een volledig elektrisch voertuig nog wel een willekeurige afschrijving voor 75% van de investering. Bij plug-in hybrides is de MIA is dat geval 27%.

Elektrisch aangedreven taxi’s waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen, krijgen 27% MIA over maximaal € 40.000. Is de taxi voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), dan geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000 (€ 125.000 in geval van waterstof).

Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen 3 maanden bij het e-loket van RVO worden aangemeld. Het moet bovendien gaan om een nieuw/ongebruikt bedrijfsmiddel, al zijn er onder voorwaarden uitzonderingen voor demo’s.

Oplaadpunten, aardgasvulpunten en waterstofafleverstations staan eveneens op de milieulijst, mits ze op eigen terrein staan en voor de eigen voertuigen bestemd zijn.

Let bij het reserveren van een elektrische auto goed op de exacte inhoud van de overeenkomst. Als de reservering feitelijk het aangaan van de investeringsverplichtingen is, begint de 3 maanden aanmeldingstermijn reeds bij het tekenen van de reservering.

Op elektrische bestelauto’s of taxi’s is overigens naast de MIA ook de reguliere KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing.

BPM

Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s een nihiltarief BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden ingezet.

Motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt in 2020 eveneens een nihiltarief voor de volledig elektrische auto. Voor de plug-in hybride auto (t/m 50 gram/km) geldt een halftarief. Op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II blijven deze tarieven behouden t/m 2024.

En verder…

Voor de omzetbelasting (BTW) geldt geen specifieke regeling meer voor elektrische auto’s. Bij privégebruik is de gewone hoofdregel van toepassing die er in de praktijk op neerkomt dat alle BTW aftrekbaar is en dat jaarlijks een heffing over privégebruik wordt toegepast. Die heffing kan plaatsvinden op basis van werkelijke kilometerverhoudingen (privékilometrage vs. totaal kilometrage) of op basis van een forfait ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs.

Accijnzen zijn bij elektrische auto’s niet aan de orde. In plaats daarvan wordt een energiebelasting geheven per kWh.

Naast al deze fiscale faciliteiten zijn er soms ook subsidies mogelijk. Informeer bij uw gemeente of provincie naar de regelingen of kijk op Nederland Elektrisch.

(stand van fiscale wet- en regelgeving per 1 januari 2020)

Dossier

Contact

Postadres en
administratie
AMD automotive fiscalisten B.V.
Postbus 60
8080 AB Elburg
Bezoekadres
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
info@autoenfiscus.nl
0525 - 65 45 90
linkedin mail mobile twitter xls