Terug naar overzicht
Btw-heffing over privégebruik aftrekbaar van de winst Btw-heffing over privégebruik aftrekbaar van de winst

Blijf op de hoogte

Btw-heffing over privégebruik aftrekbaar van de winst

Is je auto een auto die je voor de btw tot het ondernemingsvermogen rekent, dan mag je alle btw op het zakelijke deel van je autokosten aftrekken. Het privédeel moet je corrigeren als je in de loop van het jaar de volledige btw op ontvangen facturen aftrekt. Die vraag is dan of dat niet-aftrekbare btw-gedeelte wél aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

De laatste tijd is daarover opnieuw discussie ontstaan met de belastingdienst. Dat lijkt een wat vreemde discussie, omdat het niet aftrekbare deel van de btw betekent dat je kosten hoger zijn. De inspecteur vond in een concrete situatie echter dat dit gedeelte niet aftrekbaar is van de met inkomstenbelasting belaste winst. Hij vond het een onttrekking voor privégebruik.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daar deze week een oordeel over geveld. De betreffende ondernemer beriep zich op het vertrouwensbeginsel. Al in 1973 heeft het Gerechtshof in Den Haag namelijk bepaald dat de autokostenfictie (de bijtelling) een wettelijk forfait betreft om het privégebruik voor de inkomstenbelasting “op een praktisch uitvoerbare wijze bij de belastingheffing tot uitdrukking te brengen” en dat het niet past om daarnaast dan nog een onttrekking voor het privédeel van de btw mee te nemen. Met andere woorden: Het btw-aspect is al verwerkt in de bijtelling.

De toenmalige staatssecretaris van Financiën heeft destijds schriftelijk laten weten dat hij geen cassatieberoep instelde. Hij schreef: “Zowel voor de opvatting van het Hof als voor die van de inspecteur zijn argumenten aan te voeren. Mede uit praktische overwegingen kan ik mij er mede verenigen, dat de onderhavige uitspraak van het Hof met betrekking tot het privé-gebruik van een personenauto tot richtsnoer wordt genomen.”

Omdat dit nooit is ingetrokken, kan hier ook anno 2019 nog een beroep op worden gedaan.

De rechtbank voegde daar nog aan toe dat de btw-regels in de loop van de tijd weliswaar qua wetssystematiek zijn veranderd, maar voor de vraag naar de aftrekbaarheid van die omzetbelasting voor de winstberekening in de inkomstenbelasting maakt dat geen verschil.

De inspecteur kan nog in hoger beroep gaan. Of hij dat zal doen, is op dit moment nog niet bekend. Als er hoger beroep wordt ingesteld, houden wij u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte.

Vorig bericht Volgend bericht

Laatste nieuws

Autobranche: fiscale duidelijkheid gewenst

Autobranche: fiscale duidelijkheid gewenst

Lees meer
VNO-NCW: langere ingroeiperiode gewenst bij wijziging bijtelling

VNO-NCW: langere ingroeiperiode gewenst bij wijziging bijtelling

Lees meer
Hogere investeringsaftrek door goede timing van investeringen

Hogere investeringsaftrek door goede timing van investeringen

Lees meer
Teveel afwijkingen in rittenregistratie: alsnog bijtelling

Teveel afwijkingen in rittenregistratie: alsnog bijtelling

Lees meer
Prinsjesdag 2019: de plannen voor de automobilist

Prinsjesdag 2019: de plannen voor de automobilist

Lees meer

Ik heb een vraag. Bel of mail mij terug.

Een ogenblik geduld…

Contact

Postadres en
administratie
AMD automotive fiscalisten B.V.
Postbus 60
8080 AB Elburg
Bezoekadres
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
info@autoenfiscus.nl
0525 - 65 45 90
linkedin mail mobile twitter xls