Terug naar overzicht
Vergoeding huurkosten niet bewezen: geen aftrek op bijtelling Vergoeding huurkosten niet bewezen: geen aftrek op bijtelling

Blijf op de hoogte

Vergoeding huurkosten niet bewezen: geen aftrek op bijtelling

Wil je de eigen bijdrage voor privégebruik aftrekken van de bijtelling, dan is het belangrijk dit goed vast te leggen en goed te verwerken.

Dat is ook de les uit een recente rechtszaak. Het ging daarbij om een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. Hij had voor zijn werkzaamheden voor de BV een auto ter beschikking met een cataloguswaarde van 67.586 euro.

De discussie ging er niet om of er wel of niet meer dan 500 km per jaar aan privéritten was gereden. Dát was wel duidelijk. Maar de DGA stelde dat er voor de privékilometers geen sprake is van een aan hem ter beschikking gestelde auto in de zin van de bijtellingswetgeving. Hij onderbouwde dat met de stelling dat hij de auto van de vennootschap had gehuurd voor een totaalbedrag van € 12.504 inclusief btw. Dat bedrag had hij in rekening-courant met zijn BV verrekend. Hij heeft daarvoor bankafschriften met een contante storting van 5.650 euro overgelegd, daarnaast was er voor € 7.500 sprake van bankoverschrijvingen naar zijn BV. Deze bedragen moesten volgens hem worden aangemerkt als privéstortingen ter aflossing van de op de huurkosten betrekking hebbende rekening-courantschuld aan zijn BV. De belastinginspecteur stelde dat het huren van de auto niet tot gevolg heeft dat de bijtelling dan niet meer geldt. Daarnaast was de inspecteur van mening dat de DGA de betaling van de huurkosten en de boekingen in de rekening-courantschuld niet aannemelijk heeft gemaakt, zodat deze kosten niet in aftrek komen op de belaste bijtelling.

In hoger beroep werd de inspecteur in het gelijk gesteld. Het van de vennootschap huren van de auto voor privégebruik maakt volgens het Gerechtshof niet dat er geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto in de zin van de bijtelling. Verder heeft de DGA niet aannemelijk gemaakt dat de huurkosten daadwerkelijk op hem hebben gedrukt nu hij geen inzicht heeft gegeven in de betreffende grootboekrekeningen van de administratie van de BV. De huurkosten komen daarom niet als bijdrage voor privégebruik in aftrek op de bijtelling.

De aftrek van een eigen bijdrage voor privégebruik is zeker voor DGA’s vaak een goede mogelijkheid om de belastingdruk op de bijtelling te verminderen. Deze uitspraak bewijst echter dat het dan wel aankomt op een goede vastlegging en goede uitvoering.

Vorig bericht Volgend bericht

Laatste nieuws

Hoe zit het met de motorrijtuigenbelasting voor EV's?

Hoe zit het met de motorrijtuigenbelasting voor EV's?

Lees meer
Nog even geduld voor de SEBA...

Nog even geduld voor de SEBA...

Lees meer
Auto & Verkiezingen

Auto & Verkiezingen

Lees meer
Auto & Prinsjesdag

Auto & Prinsjesdag

Lees meer
Privéauto gratis opladen bij de zaak? Vergeet de belasting niet!

Privéauto gratis opladen bij de zaak? Vergeet de belasting niet!

Lees meer

Ik heb een vraag. Bel of mail mij terug.

We gaan veilig en zorgvuldig met uw gegevens om. Meer hierover in onze privacyverklaring »
Een ogenblik geduld…
linkedin mail mobile twitter xls