AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2008 » Willekeurige afschrijving uitgebreid tot zeer zuinige personenauto's
Bookmark and Share

Willekeurige afschrijving uitgebreid tot zeer zuinige personenauto's

De gewijzigde tekst van de “uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving” is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat deze ook van toepassing wordt op zeer zuinige auto’s.

Het betreft nieuwe personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer bij een auto met een dieselmotor, of niet meer dan 110 gram/km bij een auto met een andere motor (met name benzine).

Met deze definitie komen dezelfde auto’s voor willekeurige afschrijving in aanmerking als de auto’s die onder de 14%-bijtelling, het kwarttarief MRB en de vrijstelling van BPM vallen.

Deze willekeurige afschrijving houdt in dat op de investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden, willekeurig afgeschreven mag worden tot maximaal 50% in 2009 en maximaal 50% in 2010.

Van deze faciliteit zijn uitgesloten de bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking van derden worden gesteld.
Wel is goedgekeurd dat de afschrijving reeds mogelijk is zodra de investeringsverplichting is aangegaan, zodat niet gewacht hoeft te worden tot het tijdstip van ingebruikname.

Naast de uitbreiding tot deze personenauto’s werd al eerder bekendgemaakt dat bestelauto’s en vrachtauto’s onder de regeling vallen.