AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2012 » Willekeurige afschrijving kan niet negatief worden
Bookmark and Share

Willekeurige afschrijving kan niet negatief worden

Met willekeurige afschrijving kunnen fiscale voordelen behaald worden. Het bedrijfsmiddel kan versneld worden afgeschreven: dat levert een liquiditeitsvoordeel en een rentevoordeel op. Ook kan de afschrijving eventueel worden uitgesteld, om in een later jaar tegen een hoger tarief afgetrokken te worden.
Het is niet mogelijk, zo blijkt uit een recente uitspraak, om een in een bepaald jaar toegepaste willekeurige afschrijving in een later jaar terug te nemen in de vorm van een negatieve willekeurige afschrijving om daarna weer willekeurig op het bedrijfsmiddel af te kunnen schrijven.

Volgens de rechtbank voorziet de faciliteit van de willekeurige afschrijving in de mogelijkheid om vervroegd of vertraagd af te schrijven op daartoe aangewezen bedrijfsmiddelen:  “Het woord ‘willekeurig’ in artikel 3.34 Wet IB 2001 kan, anders gezegd, niet algebraïsch worden uitgelegd in die zin dat een eenmaal in aanmerking genomen afschrijving later ongedaan kan worden gemaakt door op het desbetreffende bedrijfsmiddel negatief af te schrijven en dus op te waarderen”.

Willekeurige afschrijving is onder voorwaarden mogelijk voor startende ondernemers en voor investeringen op de zg. milieulijst. Dit betreft de categorie elektrische auto’s, plug-in hybride voertuigen en zeer zuinige auto’s. Tijdige aanmelding, binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen, is een vereiste.