AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2012 » Uniform loonbegrip: wat doet dat met de auto van de zaak?
Bookmark and Share

Uniform loonbegrip: wat doet dat met de auto van de zaak?

Deze maand is de nieuwe Wet Uniformering Loonbegrip in het Staatsblad gepubliceerd. Dat betekent dat deze wet definitief ingaat per 2013. Maar wat betekent dat voor de auto van de zaak?

De nieuwe Wet Uniformering Loonbegrip regelt een vereenvoudiging van de loon- en premieheffing, kortom: van de loonstrook. Het doel van de wet is het wegnemen van verschillen in het bedrag waarover nu loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet worden geheven. Eén van die verschillen is op dit moment de auto van de zaak. Deze telt niet mee voor de werknemersverzekeringen, maar wel voor de andere heffingen. Met de invoering van deze nieuwe wet verandert dat per 2013 en telt de auto mee voor alle heffingen.

Voor veel berijders en werkgevers verandert er hierdoor niets. De premieheffing vindt namelijk niet over het volledige loon plaats, maar tot een maximum dagloon. Dat bedraagt op dit moment ruim 50.000 euro. Het kabinet schat in dat zo’n 70% van de werknemers met een auto van de zaak ook zonder bijtelling van de auto al boven of rond dat maximum dagloon zit. De bijtelling heeft dan nauwelijks of geen invloed op de hoogte van de premieheffing of op de hoogte van een eventuele uitkering in de toekomst.

Kamerleden hebben bij de behandeling uitdrukkelijk gevraagd naar de gevolgen van wijzigingen na afloop van het jaar. Met name indien later blijkt dat de rittenregistratie niet op orde is. Wat is bijvoorbeeld de rol van de werkgever in zo’n situatie en is de werkgever dan aansprakelijkheid voor de eventuele hogere premieheffing? Belangrijk is dat het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip op dit punt is aangepast: De te weinig betaalde premies werknemersverzekeringen worden in zo’n situatie niet nageheven bij de werkgever, maar bij de werknemer. Ook hierbij geldt het maximale dagloon. De gegevens van de naheffing worden in de polisadministratie verwerkt, zodat ook een eventuele uitkering hoger kan worden. Ook na invoering van deze nieuwe wet per 2013 blijft de werkgever dus in principe gevrijwaard van naheffingen. Belangrijke eis daarvoor is wel dat hij beschikt over een verklaring geen privégebruik van de betreffende werknemer.