AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2012 » Staatssecretaris in cassatie tegen gunstige uitspraak over btw-correctie privégebruik
Bookmark and Share

Staatssecretaris in cassatie tegen gunstige uitspraak over btw-correctie privégebruik

Op 23 februari 2012 heeft Hof Amsterdam in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak over de hoogte van de btw-correctie voor privégebruik. Naar recent bekend is geworden, is de staatssecretaris tegen deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Door dit cassatieberoep (dat overigens niet geheel onverwacht komt), zal het langer duren voordat er duidelijkheid is over deze btw-correctie, waartegen menig ondernemer bezwaar heeft gemaakt.

Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam oordeelden dat de jaarlijkse btw-correctie voor het privégebruik van auto van de zaak moet worden beperkt tot de lagere correctie zoals die gold voor zuinige auto’s. Het verschil dat de Belastingdienst in zijn beleid maakte tussen zuinige en minder zuinige auto’s is volgens de rechtbank in strijd met de wet. Volgens het systeem van de btw-wetgeving zijn immers alleen het bedrag van de btw op de autokosten en de mate van het privégebruik bepalend. Voor de zeer zuinige auto’s mocht echter de CO2-uitstoot en de daarmee samenhangende 14%-bijtelling ook in de btw-correctie meegenomen worden. Volgens de lagere rechters moet dit dan op basis van het gelijkheidsbeginsel ook voor anderen gelden.

Inmiddels is de wet per 1 juli 2011 aangepast. Vanaf die datum is de btw-correctie voor privégebruik niet langer afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot. De nieuwe correctie bedraagt jaarlijks 2,7% van de catalogusprijs van de auto.