AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Over ons

Over ons

AMD automotive fiscalisten B.V.

AMD automotive fiscalisten B.V. is als advies- en trainingsbureau voor de automobielbranche gespecialiseerd in de fiscale en financiële aspecten van de auto.

Onze fiscalisten houden zich onder meer bezig met:
•    fiscale advisering over autobelastingen (BPM/ Motorrijtuigenbelasting / BTW / bijtelling)
•    fiscale advisering voor uw onderneming of bij uw bedrijfsoverdracht
•    het schrijven van bijdragen voor diverse (klanten)magazines/brochures
•    fiscale bijstand in uw bezwaar- of beroepsprocedure over bijvoorbeeld bijtelling, BTW of BPM
•    verzorgen van (in-company) trainingen over "auto en fiscus" en aanverwante terreinen.
De adviseurs en trainers van AMD automotive fiscalisten weten wat er speelt in de branche. Daardoor zijn zij in staat complexe zaken concreet, helder en boeiend te verwoorden.

Neemt u voor een vrijblijvende afspraak eens contact met ons op via info@autoenfiscus.nl

 

Copyright

Copyright van deze website berust bij AMD automotive fiscalisten B.V., die zich alle rechten voorbehoudt. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMD automotive fiscalisten B.V.

Op aanvraag is een abonnement op de digitale webcontent mogelijk ten behoeve van overname op uw eigen website.

 

Disclaimer

Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is besteed, aanvaardt AMD automotive fiscalisten B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor (eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van) het gebruik van de op deze website opgenomen informatie zonder uitdrukkelijke betrokkenheid van AMD automotive fiscalisten B.V. bij advisering in het concrete geval en staat zij niet in voor afwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden.