AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2012 » Is dubbele BPM toegestaan?
Bookmark and Share

Is dubbele BPM toegestaan?

Kan op één en dezelfde auto in twee verschillende landen sprake zijn van verschuldigdheid van registratiebelasting? Op die vraag moet de Hoge Raad binnenkort een antwoord geven.

Op 6 april 2012 heeft de Hoge Raad deze vraag voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Het gaat daarbij om een situatie van iemand over wie in eerdere rechtszaken geoordeeld is dat zij fiscaal inwoonster is van Nederland. Zij gebruikt in Nederland een auto met Belgisch kenteken. Het oordeel dat zij in fiscaal opzicht inwoner is van Nederland betekent dat zij op haar auto ook Nederlandse BPM verschuldigd is.

Tegelijkertijd is zij door de Belgische belastingdienst echter ook aangemerkt als fiscaal inwoonster van België. Dat leidde in België tot verschuldigdheid van “Belasting op inverkeerstelling” van de auto.

Er is daarom sprake van dubbele registratiebelasting, bij ons BPM geheten en in België Belasting op inverkeerstelling. In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en België is voor deze registratiebelastingen niets geregeld. Maar het is niet uitgesloten dat de Europese verdragen deze dubbele belasting uitsluiten. Geheel duidelijk is dat tot op vandaag nog niet. Om die reden heeft de Hoge Raad dit vraagstuk nu voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Als dubbele heffing al is toegestaan, is het vervolgens niet uitgesloten dat het evenredigheidsprincipe met zich meebrengt dat elk van beide landen slechts gedeeltelijk zijn belasting kan heffen.