AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2011 » De autovoorstellen uit het Belastingplan 2012
Bookmark and Share

De autovoorstellen uit het Belastingplan 2012

Het Ministerie van Financiën heeft het Belastingplan 2012 en bijbehorende wetsvoorstellen bekendgemaakt. Voor autorijdend Nederland zijn de belangrijkste voorstellen als volgt.

Bijtelling

Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen voor het 14%-bijtellingspercentage en het 20%-bijtellingspercentage van toepassing. Deze grenzen worden per 1 juli 2012 en daarna jaarlijks per 1 januari voor het 14%-tarief en het 20%-tarief neerwaarts bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.

De grens voor het 14%-bijtellingspercentage blijft overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM. In 2015 komt dat uit op een maximale CO2-uitstoot van 82 gram/km. Het 20%-bijtellingspercentage is uiteindelijk in 2015 van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gr/km.

Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld, houdt de berijder een verlaagd bijtellingspercentage, ook als in latere jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Dat geldt ook voor auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam van een eigenaar staan en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar en berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012.

Voor nieuwe auto’s vanaf 1 juli 2012 geldt de indeling in een lagere bijtellingscategorie ook voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als dat het geval is, geldt die nieuwe indeling opnieuw voor 60 maanden.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een bijtellingspercentage van nihil.

Bijtelling bestelauto

Naast de huidige mogelijkheden ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik wordt per 1 januari 2012 de zg. ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ingevoerd voor bestelauto’s. Deze verklaring kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. Een rittenregistratie is daarna niet meer nodig. De belastingdienst zal naleving van het uitsluitend zakelijk gebruiken van de bestelauto controleren door middel van ‘ambulant toezicht’, bijvoorbeeld de gegevens die met de flitsauto’s van de belastingdienst verzameld worden.
Daarnaast is een pilot in voorbereiding om de bijtelling op bestelauto’s afhankelijk te maken van het werkelijk aantal gereden privékilometers als de kilometers met een geautomatiseerde rittenregistratie worden bijgehouden.

BPM

De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld (in 2012 per 1 juli). Tot 1 juli 2012 gelden nog de huidige schijven, daarna worden de CO2-waarden van de diverse schijven bijgesteld. De CO2-grenzen voor benzine en diesel groeien daarbij langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.

De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde dieseltoeslag. Deze toeslag zal tot en met 2015 jaarlijks worden bijgesteld.

MRB

De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s.
Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).
Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km worden tot en met 2015 vrijgesteld.

BTW

De al in een beleidsbesluit neergelegde wijziging van de correctie voor privégebruik per 1 juli 2011 wordt nu ook wettelijk verankerd. Het privégebruik wordt aangemerkt als belaste dienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wettelijk forfait. Dat forfait bedraagt 2,7% van de catalogusprijs. Voor de btw telt, anders dan voor de bijtelling, het woon-werkverkeer mee als privégebruik in plaats van als zakelijk gebruik.