AMD - Automotive Fiscalisten
U bevindt zich hier: Home » Nieuwsarchief 2010 » 30 procent-regeling van toepassing op auto van de zaak?
Bookmark and Share

30 procent-regeling van toepassing op auto van de zaak?

Voor werknemers die uit het buitenland afkomstig zijn, geldt onder voorwaarden een gunstige regeling op grond waarvan zij een belastingvrije vergoeding kunnen krijgen ter grootte van 30% van hun totale loon.
De vraag die recent bij de rechter in Den Haag aan de orde kwam, is of deze 30%-vergoeding ook mag worden berekend over de auto van de zaak.

De situatie was daarbij als volgt: een Noor werkte tot 1 juni 2002 voor een Limited uit de Verenigde Staten. Per 1 juni 2002 is hij uitgezonden naar Nederland, waar hij werkt voor een Nederlandse B.V. Hij heeft samen met deze B.V. een verzoek om toepassing van de zogenaamde “30%-regeling” ingediend bij de belastingdienst. Bij de rechter is, naast de vraag of op hem het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van toepassing is, de vraag aan de orde of deze 30%-regeling ook geldt over de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak. De rechter is van oordeel dat dit niet het geval is, omdat deze bijtelling niet tot het loon behoorde.

Bij deze uitspraak is het van groot belang om te bedenken dat de discussie zich afspeelde over het jaar 2002. Per 2006 is echter de loonbelastingwetgeving gewijzigd, en behoort de auto wèl tot het belaste loon voor de loonheffingen. Volgens de huidige wet mag een vergoeding op grond van de 30%-regeling daarom ook berekend worden over de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak.